Home / Tài Liệu Tiếng Anh / 10 câu tiếng anh thông dụng

10 câu tiếng anh thông dụng

ITC chia sẻ với các bạn 10 câu tiếng anh thông dụng

1. Got a minute? – Đang rảnh chứ?

2. Poor you/me/him/her..! – Tội nghiệp bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy.

3. Give me a certain time! – Cho mình thêm thời gian.

4. I’ll treat! – Chầu này tao đãi!

5. to argue hot and long – cãi nhau dữ dội, máu lửa=

6. I’ll be shot if I know – Biết chết liền ( câu này quá hay )

7. Discourages me much! – Làm nản lòng.

8. Provincial! – Sến.

9. The God knows! – Chúa mới biết được.

10. It’s a kind of once-in-life! – Cơ hội ngàn năm có một.

Đang xem “10 câu tiếng anh thông dụng

Xem thêm “Chia sẻ một vài câu giao tiếp với bạn bè

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn quan tâm “Tiếng anh cho người đi làm” , “Tiếng anh cho người mới học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *