Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Các danh từ chỉ bạn bè trong tiếng anh

Các danh từ chỉ bạn bè trong tiếng anh

 

Các danh từ chỉ bạn bè trong tiếng anh

Có bao nhiêu từ chỉ bạn bè, đồng nghiệp trong tiếng anh?

Comrade: đồng chí

Partner: đối tác, cộng sự, vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi

trong các môn thể thao.

Associate: tương đương với partner trong nghĩa là đối tác, cộng sự. nhưng không

dùng với nghĩa là vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi trong các

môn thể thao.

Buddy: bạn nhưng thân thiết hơn một chút.

Ally: bạn đồng minh

Companion: bầu bạn, bạn đồng hành

Boyfriend: bạn trai

Girlfriend: bạn gái

Best friend: bạn tốt nhất

Close friend: bạn thân

Busom friend: cũng có nghĩa giống như close friend là bạn thân

Pal: bạn. chẳng hạn như penpal: bạn qua thư = pen friend

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *