Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Các loại đồ dùng trong văn phòng bằng tiếng anh

Các loại đồ dùng trong văn phòng bằng tiếng anh

Anh ngữ ITC sẽ chia sẻ với các bạn các loại đồ dùng trong văn phòng bằng tiếng anh

ten cac du dung trong van phong

TỪ

headset

switchboard operator

switchboard

cubicle

printer

typist

printout

typewriter

calendar

desk

in-box

rolodex

computer

telephone

typing chair

calculator

manager

bookcase

file folder

file cabinet

file clerk

message pad

photocopier

(legal) pad

paper clips

stapler

staple remover

envelope

pencil sharpener

PHIÊN ÂM

/ˈhed.set/

/ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/

/ˈswɪtʃ.bɔːd/

/ˈkjuː.bɪ.kļ/

/ˈprɪn.təʳ/

/ˈtaɪ.pɪst/

/ˈprɪnt.aʊt/

/ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/

/ˈkæl.ɪn.dəʳ/

/desk/

/ˈɪn.bɒks/

/ˈroʊləˌdɛks/

/kəmˈpjuː.təʳ/

/ˈtel.ɪ.fəʊn/

/ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/

/ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/

/ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/

/ˈbʊk.keɪs/

/faɪl ˈfəʊl.dəʳ/

/faɪl ˈkæb.ɪ.nət/

/faɪl klɑːk/

/ˈmes.ɪdʒ pæd/

/ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/

/pæd/

/ˈpeɪ.pəʳ klɪps/

/ˈsteɪ.pləʳ/

/ˈsteɪ.pl rɪˈmuː.vəʳ/

/ˈen.və.ləʊp/

/ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/

NGHĨA

tai nghe

người trực tổng đài

tổng đài

từng phòng nhỏ

máy in

nhân viên đánh máy

dữ liệu in ra

máy chữ

lịch

bàn làm việc

công văn đến

hộp đựng danh thiếp

máy tính

điện thoại

ghế văn phòng

máy tính

người quản lý

tủ sách

tập hồ sơ

tủ đựng tài liệu

nhân viên văn thư

giấy nhắn

máy phô tô

tập giấy viết

kẹp giấy

cái dập ghim

cái gỡ ghim giấy

phing bì thư

gọt bút chì

Bạn đang xem “Các loại đồ dùng trong văn phòng bằng tiếng anh

Xem thêm Các món ăn sáng bằng tiếng anh“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâmTiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu“, “Lớp học tiếng anh cho người đi làm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *