Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Các nguyên âm trong tiếng anh

Các nguyên âm trong tiếng anh

Các nguyên âm trong tiếng anh

Trong tiếng anh có 5 nguyên âm chính là a,e,i,o,u. Ngoài ra còn có y và w, chúng được gọi là bán nguyên âm, tức là chúng vừa có thể là nguyên âm, vừa có thể là phụ âm.

Ví dụ: gym(y là nguyên âm I),pretty(y là nguyên âm i), you(y là phụ âm j),by, toy, day,…

we, will, want(w là phụ âm); saw, knew, few, snow, cow(w là nguyên âm),…

Khi 1 từ ngắn hay là âm thanh cuối của 1 từ dài kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm + e thì âm e sẽ bị câm và nó sẽ biến nguyên âm ngắn trước nó thành nguyên âm dài. Trong tiếng anh âm e này có rất nhiều cách gọi khác nhau trong từng thời điểm

Ghi nhớ từ thông qua nguyên âm

– CH,SH,S,Z,X,O….. chó sù sào zi xã ớt

– O,X,S,CH,Z,SH ông xã sợ chó dễ sợ

– A,O,E,U,I anh ốm em ú ì

– (U, E, O, A, I) -> UỂ OẢI

* Thêm -es đối với các từ tận cùng bằng O, S, X, Z, SH, CH:

– O, S, X, Z, SH, CH -> ỐC SÊN XÀO ZÍ HÀNH

* Dùng on, at, in: on Wednesday, at 5.p.m, in August, in 2012

– “Ngày ôm (on) giờ ấp (at ) tháng năm iu (in)”

* NEWS (North, East, West, South)

– East – West – South – North -> ÍT QUÁ SAO NO

* Thứ tự của một chuỗi tính từ là: “OSASCOMP”

– OSASCOMP -> Ông Sáu Ăn Súp Cua Ông Mập Phì

Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ:

beautiful, wonderful, terrible…

Size – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long,

short, tall…

Shape – tính từ chỉ hình thể. Ví dụ : circular, square, fat, tall, short …

Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light

blue, dark brown ….

Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ:

Japanese,American, British,Vietnamese…

Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic,

leather, steel, silk…

Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

Ví dụ:

a/ leather/ handbag/ black —-> a black leather handbag

* Nếu có ý định du lịch, thì hãy đến nước Ý hoặc Hà Lan, rất hiếu khách và thân thiện ^^

– ITALY -> I Trust And Love You – Tôi tin tưởng và yêu bạn ^^

– HOLLAND -> Hope Our Love Lasts And Never Dies – Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử ^^

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *