Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách dùng Care và Care for

Cách dùng Care và Care for

Hướng dẫn cách phân biệt Care và Care for

+ Care for (săn sóc) được dùng chủ yếu ở dạng bị động
Ví dụ:
The old people were cared for by their families.
Người già được gia đình săn sóc.
+ Care (about) (quan tâm đến) được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn.
I don’t care (about) thường được dùng thay cho I don’t mind.
Ví dụ:
It will be very expensive. – I don’t care/mind.
Nó sẽ rất mắc đấy. – Tôi không quan tâm/để ý đâu.
I don’t care about/mind the expense.
Tôi không quan tâm/để ý đến giá cả.
I don’t care/mind what it costs.
Tôi không quan tâm/để ý nó trị giá bao nhiêu
Lưu ý: I don’t care (about) = “Tôi lơ là với” trong khi I don’t mind = “Tôi không phản đối”. Câu I don’t mind nghe có vẻ lịch sự hơn I don’t care rất nhiều. Trong câu nghi vấn phủ định cả hai đều có thể được dùng.
Ví dụ:
Don’t you care/mind what happens to him?
Bộ cô không màng tới điều gì xảy ra cho anh ấy sao?
Didn’t you care/mind what happened?
Cậu không để ý tới điều gì đã xảy ra sao?

Nhưng trong câu nghi vấn thường, giữa 2 cụm từ có nhiều sự khác nhau.
Ví dụ:
Do you care? = Are you concerned?/Do you feel concern?
Cậu có quan tâm không?
Trong khi Do you mind? thường có nghĩa là “Cậu không để ý chứ?/Cậu không phản đối chứ?”

Bạn đang xem “Cách dùng Care và Care for

Xem thêm “Would you have cared (for) và Would have liked“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp“, “Lớp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mất Gốc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *