Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách dùng số trong tiếng anh

Cách dùng số trong tiếng anh

Cách dùng số trong tiếng anh

  1. Đếm số lượng:

Ví dụ:

I have two sisters.

Tôi có hai chị em.

There are thirty-one days in May.

Có ba mươi mốt ngày trong tháng năm.

  1. Cho biết tuổi:

Ví dụ:

I am twenty-three years old.

Tôi 23 tuổi.

My sister is twenty-one years old.

Em gái tôi 21 tuổi.

  1. Cho biết số điện thoại:

Ví dụ:

My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847)

Số điện thoại của tôi là 263-3847.

  1. Cho biết năm sinh:

Ví dụ:

She was born in nineteen eighty-nine.

Cô ấy sinh năm 1989.

America was discovered in fourteen ninety-two.

Châu Mỹ được phát hiện năm 1492.

Lưu ý: Chúng ta chia năm ra từng cặp, ví dụ năm 1975 được đọc là nineteen seventy-five. Quy tắc này áp dụng cho đến năm 1999. Từ năm 2000 chúng ta phải nói two thousand (2000), two thousand and one (2001),…

* Danh sách:

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty

21 – twenty-one

22 – twenty-two

23 – twenty-three

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety

100 – one hundred

101 – one hundred and one

200 – two hundred

300 – three hundred

1000 – one thousand

1,000,000 – one million

10,000,000 – ten million

Lưu ý:

Thay vì nói One Hundred, bạn có thể nói A hundred. Ví dụ số 123 được đọc là one hundred and twenty-three hoặc a hundred and twenty-three.

Quy tắc tương tự áp dụng cho một nghìn (a thousand) và một triệu (a million)

Nhưng không được nói two thousand a hundred and fifty (2,150) mà phải nói two thousand one hundred and fifty.

Bạn cần sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) khi viết số từ 21 đến 99.

Đối với những số lớn, người Mỹ thường sử dụng dấy phẩy (comma ,) để chia từng nhóm ba số. Ví dụ: 2000000 (2 million) thường được viết là 2,000,000.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *