Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách phân biệt phát âm

Cách phân biệt phát âm

Cách phân biệt phát âm

1) Phát âm là /t/ nếu động từ kết thúc bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.

Mình thường gắn với từ ngữ gần gũi theo tên đầu chữ cái cho dễ nhớ như “Kính Phục Sư Phụ Chưa” hay “Kinh Phật Phải Thành Tâm”, các bạn thử áp dụng xem, rất hiệu quả nhé

VD:

– Jump —-> jumped

– Cook —–> Cooked

– Cough —–> Coughed

– Kiss —–> kissed

– Wash —–> washed

– Watch —–> watched

2) Phát âm là /id/ nếu động từ kết thúc bằng /d/ hoặc /t/.

Bạn mình thường gọi là doanh thu cho dễ nhớ, bạn có thể nghĩ từ ngữ thân thuộc với mình cho dễ nhớ.

VD:

– Wait —–> waited

– Add —–> added

3) Phát âm là /d/ khi động từ kết thúc bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ và tất cả các âm hữu thanh.

VD:

– Rub —–> rubbed

– drag —–> dragged

– Love —–> loved

– Bathe ——> bathed

– Use ——> Used

– Massage —–> massaged

– Charge —–> Charged

– Name —–> named

– Learn —–> Learned

– Bang —–> banged

– Call —–> called

– Care —–> cared

– Free —–> freed

**Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

– Ví dụ: “fax” kết thúc bằng chữ “x” nhưng đó là âm /s/

“like” kết thúc bằng chữ “e” nhưng đó là âm /k/

* 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/:

aged

blessed

crooked

dogged

learned

naked

ragged

wicked

wretched

————————————–

-S / -ES:

– Nếu từ kết thúc bằng -s, -ss, -ch, -sh, – x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce (sẵn sàng chung shức xin z-ô góp cơm) thì ta phát âm là /iz/.

VD: changes; practices (cách viết khác là : practise – phát âm tương tự) ; buzzes, recognizes

– Nếu từ kết thúc bằng -p,-k,- t,- f thì phát âm là /s/

VD: cooks ; stops…

– Những từ còn lại phát âm là /z/

VD: plays; stands ….vv

Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

VD: Với từ “laugh” kết thúc bằng phụ âm “gh” nhưng lại được phiên âm là /la:f/ – có kết thúc bằng /f/ nên khi thêm “s” ta đọc là /s/ chứ không phải là /z/.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *