Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách phân biệt You và One

Cách phân biệt You và One

ITC sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt You và One

phan biet you va one

YOU
Nếu đại từ ở đầu câu là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.
Eg: If you take this exam without studying, you are likely to fail.
You should always do your homework.

ONE

Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one’s, he, his.
Eg: If one takes this exam without studying, one is likely to fail.
(Nếu một người không học bài mà đi thi thì anh ta rất dễ bị trượt)
Eg: If one takes this exam without studying, he is likely to fail.
=> One should always do one’s homework.
=> One should always do his homework.

Lưu ý: một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chung chung như the side, the party.
Eg: The judge will ask the defendant party (bên bị cáo- danh từ chung) if he or she admits the allegations.

Tuyệt đối không dùng lẫn one và you trong cùng một câu hoặc dùng they thay thế cho hai đại từ này.

Đang xem “Phân biệt You và One

Xem thêm “Mẹo nhớ từ trong tiếng anh

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn đang tìm lớp học “Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu“, “Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *