Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cách sử dụng Would care và Would like

Cách sử dụng Would care và Would like

ITC hướng dẫn các bạn cách sử dụng Would care và Would like trong câu

Would care for + danh từ và would care + nguyên mẫu đều tương tự cấu trúc would like + danh từ/nguyên mẫu. Nhưng Would care (for)…? thì kém chắc chắn hơn các lời đề nghị được diễn đạt bằng Would you like…?

Ví dụ:
Would you care for a lift, Ann?
Cô có muốn quá giang không, Ann?
Khi dùng ở thể khẳng định, would like thay thế cho would care.
Trong các câu nói phủ định ta cũng dùng tương tự:

Bạn đang xem “Cách sử dụng Would care và Would like

Xem thêm Cách dùng CARE và LIKE“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Khóa học tiếng anh giao tiếp nâng cao“, “Lớp học tiếng anh tại Cầu Giấy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *