Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Cấu trúc as…. as

Cấu trúc as…. as

Cấu trúc as…. as

Hướng dẫn bạn đọc một số cụm cấu trúc as as thông dụng thường gặp trong tiếng anh sẽ giúp bạn đọc tự tin hơn trong giao tiếp đặc biệt là hơn bạn có thể tham gia khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản tại trung tâm sẽ giúp bạn học tốt tiếng anh giao tiếp sẽ là những trải nghiệm thú vị cùng khóa học tại trung tâm.

as long as: chỉ cần, miễn sao

  1. ex: As long as you love me: Chỉ cần em yêu anh

ex: Jack can go home early as long as he finishes his work: Jack có thể về sớm, chỉ cần anh ấy làm xong việc.

  1. as well as: cũng như

ex: Mary as well as other foreign people wants to travel to Ha Long Bay very much: Mary cũng như những người nước ngoài khác rất muốn du lịch vịnh Hạ Long.

ex: As early as the first time I met Henry, I recognized his humour: Ngay từ lần đầu gặp Henry, tôi đã thấy anh ấy rất hài hước.

  1. as far as: theo như

ex: As far as I know, Daisy is the youngest staff at this company: Như tôi được biết thì Daisy là nhân viên trẻ nhất tại công ty này.

  1. as good as: gần như

ex: I’ve tasted as good as all kinds of Phở in Hanoi: Tôi đã thử gần như toàn bộ các món phở ở Hà Nội.

  1. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy

ex: People Who live with this plant consider it a friend as much as a foe

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *