Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Chia sẻ một vài câu giao tiếp với bạn bè

Chia sẻ một vài câu giao tiếp với bạn bè

ITC chia sẻ một vài câu giao tiếp thông dụng khi gặp bạn bè

một vài câu giao tiếp khi gặp bạn bè

1. Over my dead body: Bước qua xác tôi.

2. Speak of the devil : Thiêng thế mới nhắc tới đã thấy đến…

3. Never in my life: Thề cả đời tôi.

4. Right away : Ngay tức khắc

5. Remember me to someone: Cho tôi gửi lời hỏi thăm….

6. You are too much : Bạn rắc rối quá.

7. Break a leg! = Good luck !: Chúc may mắn!

8. With please: Sẵn sàng hân hạnh

9. Same to you: Bạn cũng vậy thôi

10. Watch your tongue! and Watch your mounth. Nói phải giữ mồm miệng chứ.

Đang xem “Chia sẻ một vài câu giao tiếp với bạn bè

Xem thêm “Chia sẻ từ vựng tiếng anh trong kinh doanh

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn quan tâm “Tiếng anh cho người mới bắt đầu” , “Tiếng anh cho người đi làm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *