Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Chia sẻ một vài câu tiếng anh giao tiếp khi đi trên máy bay

Chia sẻ một vài câu tiếng anh giao tiếp khi đi trên máy bay

ITC chia sẻ một vài câu tiếng anh giao tiếp khi đi trên máy bay

tieng anh khi di may bay

Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? (Trong hành lý xách tay của anh/chị có chất lỏng và đồ nhọn không?)

Did you pack your bags yourself?(Anh/chị tự đóng đồ lấy à?)

How many bags are you checking in? (Anh/chị sẽ đăng ký gửi bao nhiêu túi hành lý?)

Here’s my booking reference (đây là mã số đặt vé của tôi)

Your passport and ticket, please (xin vui lòng cho xem hộ chiếu và vé bay)

Are you carrying any liquids? Security (An ninh) (anh/chị có mang theo chất lỏng không?)

Where are you flying to? (Anh/chị bay đi đâu?)

Could you take off your …, please? (Đề nghị anh/chị …)

shoes (cởi giày)

coat (cởi áo khoác)

belt (tháo thắt lưng)

Checking in (Đăng ký làm thủ tục)

I’m afraid you can’t take that through. (tôi e là anh/chị không thể mang nó qua được)

I booked on the internet (tôi đã đặt vé qua mạng)

I’ve come to collect my tickets (tôi đến để lấy vé)

Do you have your booking reference?(anh/chị có mã số đặt vé không?)

Đang xem “Chia sẻ một vài câu tiếng anh giao tiếp khi đi trên máy bay

Xem thêm “10 câu tiếng anh thông dụng

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn quan tâm “Tiếng anh giao tiếp cấp tốc” , “Tiếng anh cho người già

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *