Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Cụm từ đi kèm với AT và ON

Cụm từ đi kèm với AT và ON

ANH NGỮ ITC sẽ chia sẻ với các bạn những cụm từ đi kèm với AT và ON thường xuyên được sử dụng

CỤM TỪ ĐI KÈM VỚI ON HAY ĐƯỢC DÙNG

On the average: trung bình
On foot: đi bộ

On the contrary: trái lại
On second thoughts: nghĩ lại

On one’s own: một mình
On purpose: có mục đích

On fire: đang cháy
On the spot: ngay tại chỗ

On the whole: nhìn chung
On time: đúng giờ

On and off: thỉnh thoảng

On sale: bán giảm giá

On duty: trực nhật

CỤM TỪ ĐI KÈM VỚI AT HAY ĐƯỢC DÙNG

At fault: sai lầm
At times: thỉnh thoảng

At disadvantage: gặp bất lợi
At any rAte: bất kì giá nào

At present: hiẹn tại, bây giờ
At hand: có thể với tới

At length: chi tiết
At a moment’s notice: trong thời gian ngắn

At once: ngay lập tức
At heart: tận đáy lòng

At a profit: có lợi
At present: bây giờ

At a pinch: vào lúc bức thiết
At rest: thoải mái

At war: thời chiến
At all cost: bằng mọi giá

At ease: nhàn hạ
At work: đang làm việc

At first: đầu tiên
At last: cuối cùng

At first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên
At risk: đang gặp nguy hiểm

At a glance: liếc nhìn
At the end of: đoạn cuối

At a profit: có lãi
At once: ngay lập tức

At a loss: thua lỗ
At least: tối thiểu

At sea: ở ngoài biển
At war:đang có chiến tranh

At length: cuối cùng, sau một lúc
At all costs: bằng mọi giá

At once: ngay lập tức
At heart: tận đáy lòng

At least: ít nhất
At rest: thoải mái
At most: nhiều nhất

At present: bây giờ
At ease: nhàn hạ

>>Xem thêm:Câu hỏi và câu trả lời dạng đóngTài liệu tiếng anh hay

>>Xem thêm: Tiếng anh cho người mới bắt đầu và Lớp ngữ pháp tiếng anh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *