Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Giới thiệu quê quán bằng tiếng anh

Giới thiệu quê quán bằng tiếng anh

ITC sẽ hướng dẫn các bạn cách giới thiệu quê quán bằng tiếng anh qua các ví dụ sau

Places – Quê quán và nơi sống

I come from Tokyo. Tôi đến từ Tokyo.

I am from Los Angeles. Tôi đến từ Los Angeles.

I hail from Massachusetts. Tôi đến từ Massachusetts.

I was born in Hanoi. Tôi sinh ra ở Hà Nội.

I am from Kyoto, which was the capital of Japan from 794 to 1868. Tôi đến từ Kyoto, thủ phủ của Nhật

Bản từ năm 794 đến năm 1868.

My hometown is Ashiya, near Kobe. Quê tôi là Ashiya, gần Kobe.

I spent most of my life in Lima. Tôi sống phần lớn quãng đời của mình ở Lima.

I grew up in Saigon. Tôi lớn lên ở Sài Gòn.

I have lived in Paris for ten years. Tôi đã sống ở Paris được mười năm.

I live in Chicago. Tôi sống ở Chicago.

Bạn đang xem “Giới thiệu quê quán bằng tiếng anh

Xem thêm “Những trường hợp không dùng WHICH“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Lớp học tiếng anh cho người đi làm“, “Tiếng anh cho người mới bắt đầu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *