Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng (page 9)

Ngữ Pháp & Từ Vựng

Cụm động từ đi với giới từ OF, TO, FOR

grammar in use

Cụm động từ đi với giới từ OF, TO, FOR 1.OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả năng Considerate of: quan tâm chu đáo Confident of : tin tưởng Doublful ...

Read More »

Cụm động từ giống nhau trong tiếng anh.

lop-hoc-tieng-anh-cho-nguoi-mat-goc

Cụm động từ giống nhau trong tiếng anh.  Rất hữu ích khi viết lại câu và đặc biệt  cấu trúc này thường xuyên xuất hiện trong bài thi toiec cũng thư ielts to look at(v)= to have a look at (n): (nhìn vào) to think about = to give thought ...

Read More »

Cụm từ tiếng anh sử dụng Have

201509153356_khai_gi___ng_kh__a_ti___ng_a

Cụm từ tiếng anh sử dụng Have Cụm từ tiếng anh thông dụng với Have và cách dùng, rất hay dùng trong giao tiếp và cũng hay gặp trong bài thi đại học, toiec,…. – have an accident : gặp tai nạn. e.g. Mr. Grey had an accident last night ...

Read More »

cách sử dụng đại từ quan hệ

banner_-tieng-_anh1-620x274

cách sử dụng đại từ quan hệ ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG Hướng dẫn bạn đọc một số cách dử dụng đại từ quan hệ hay cách dùng who whom which that whose thông dụng nhất đặc biệt sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm cực kì ...

Read More »

Phân biệt Among vs Between

phan-biet-between-among-number-amount

Phân biệt Among vs Between Among (pre ) trong từ 3 người/vật trở lên Eg : The question was discussed among all members of the club ( Câu hỏi được bàn luận giữa những thành viên câu lạc bộ Between (pre ): giữa hai người , vật Eg : Luhan ...

Read More »

Cách sử dụng mạo từ a, an, the

cau-truc-a-an-the-trong-tieng-anh

Cách sử dụng mạo từ a, an, the 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng “the” khi danh từ chỉ đối tượng được cả người ...

Read More »

84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH”

banner_-tieng-_anh1-620x274

84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH” S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…) e.g. This structure is too easy for you to remember. e.g. He ran too fast for me to follow. S + V + so ...

Read More »

Những trường hợp không dùng “which”

nhung-truong-hop-khong-dung-which(1)

Những trường hợp không dùng “which” Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà không dùng “which”. – There are few books that you can read in this book store. Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này. ...

Read More »