Home / Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh / Những cách tỏ tình bằng tiếng anh

Những cách tỏ tình bằng tiếng anh

Anh ngữ ITC sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cách tỏ tình bằng tiếng anh siêu dễ thương nhé.

to tinh bang tieng anh

1. To the world, you may be one person. But to me, you are the world
(Với thế giới, anh có lẽ chỉ là 1 người bình thường. Nhưng với em, anh là cả thế giới)

2. I would cross a thousand oceans just to hold you tight. I would climb a thousand mountains just to be with you every single night. Darling I miss you so much.
(Anh sẽ vượt nghìn trùng đại dương chỉ để ôm em thật chặt. Anh sẽ leo nghìn ngọn núi chỉ được để cạnh em mỗi đêm. Người yêu ơi, anh nhớ em rất nhiều )

3. If there’s someone asking me about you. I won’t be able to tell them. ‘Cos, I’ve never been taught how to describe an angle… “
(Nếu có ai hỏi anh về em. Anh sẽ không thể trả lời họ được. Bởi, anh chưa từng được dạy phải miêu tả 1 thiên thần ra sao…)

4. If someone asked me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: Like this!!
(Nếu ai đó hỏi anh cuộc đời đẹp nhất là gì, Anh sẽ tựa đầu mình vào vai em, kéo em sát vào lòng và trả lời với 1 nụ cười : Là như thế này đây !!)

5. Set a place for me in your heart and not in your mind for the mind easily forgets but the heart always remembers. I love you
(Hãy đặt em 1 chỗ trong trái tim anh ,chứ đừng đặt trong đầu, bởi trí óc thì mau quên nhưng con tim thì mãi nhớ. Em yêu anh )

6. Last night, the sky was starry, and I matched each star with a reason why I love you. But I…….. ran out of stars, dear. I miss you
(Tối qua, bầu trời đầy sao, và em đã thử nối 1 ngôi sao với 1 lý do khiến em yêu anh. Nhưng em ……….hết mất sao anh à. Em nhớ anh )

7. I dropped a tear in the ocean. And the day that I find it is the day I’ll stop loving you.
(Em đánh rớt 1 giọt nước mắt mình trong đại dương. Và ngày em nhặt được nó là ngày em sẽ hết yêu anh )

8. I’ve sent you a gift that holds all my love for you. But the postman couldn’t help me, he said : ” It’s too big son”
(Anh vừa gửi em 1 món quá mà chiếm trọn tình yêu của anh. Nhưng bác đưa thư không thể giúp anh, ông ta nói : ” Nó lớn quá con trai à”)

9. “I’m just a breeze. But my love for you is far stronger than a big storm !”
(Em chỉ là 1 làn gió nhẹ. Nhưng tình yêu của em dành cho anh thì mạnh hơn nhiều so với 1 cơn bão đấy !)

10. “Loving you is like breathing…I just can’t stop, you know that honey.”
(Yêu em giống như là hơi thở….Mà em biết rồi đó, anh không thể không thở.)

Bạn đang xem “Những cách tỏ tình bằng tiếng anh

Xem thêm 20 câu đối vui bằng tiếng anh“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu“, “Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *