Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / NHỮNG CÂU NÓI BẰNG TIẾNG ANH KHI BẠN ĐANG TỨC GIẬN

NHỮNG CÂU NÓI BẰNG TIẾNG ANH KHI BẠN ĐANG TỨC GIẬN

NHỮNG CÂU NÓI BẰNG TIẾNG ANH KHI BẠN ĐANG TỨC GIẬN

Một số ví dụ

– Who do you think you’re talking to? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?

– What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc!

– Mind your own business! Lo chuyện của mày trước đi!

– I detest you! Tao câm hận mày!

– Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì sao?

– Knucklehead. Đồ đần độn.

– Damn it! ~ Shit! Chết tiệt!

– Who the hell are you? Mày là thằng nào vậy?

– Asshole!- Đồ khốn!

– Shut up! Câm miệng!

– Get lost. Cút đi.

– You’re crazy! Mày điên rồi!

– Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai?

– I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!

– Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao.

– Don’t bother me. Đừng quấy rầy tao

– You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi.

– You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật.

– It’s none of your business. Liên quan gì đến mày.

-If that happened to me, I’d get revenge. Nếu điều đó sảy ra với tôi, tôi muốn được trả thù

-I know how you feel. I was so angry when that happened to me. Tôi biết anh cảm thấy thế nào. Tôi sẽ rất giận nếu nó sảy ra với tôi

– I can’t believe that happened. I’d be so pissed. Tôi không thể tin được điều đó đã sảy ra. Tôi rất tức.

– Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?

– Who says? Ai nói thế?

– Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế.

– Drop dead. Chết đi.

– That’s your problem. Đó là chuyện của mày.

– I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe.

– Get off my back. Đừng lôi thôi nữa.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hot: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/

 Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *