Home / Tài Liệu Tiếng Anh / Những tính từ tiếng anh thông dụng có giới từ đi kèm

Những tính từ tiếng anh thông dụng có giới từ đi kèm

Những tính từ tiếng anh thông dụng có giới từ đi kèm

Một số tính từ tiếng anh thường có giới từ đi kèm thông dụng hay được các bạn sử dụng trong tiếng anh hằng ngày

Các tính từ có giới từ đi kèm

 1. absent from : vắng mặt ở
 2. accustomed to : quen với
 3. acquainted with : quen với
 4. afraid of : lo sợ, e ngại vì
 5. angry at : giận
 6. anxious about : lo ngại về (cái gì)
 7. anxious for : lo ngại cho (ai)
 8. aware of : ý thức về, có hiểu biết về
 9. bad at : dở về
 10. bored with : chán nản với
 11. busy at : bận rộn
 12. capable of : có năng lực về
 13. confident of : tự tin về
 14. confused at : lúng túng vì
 15. convenient for : tiện lợi cho
 16. different from : khác với
 17. disappointed in : thất vọng vì (cái gì)
 18. disappointed with : thất vọng với (ai)
 19. exited with : hồi hộp vì
 20. familiar to : quen thuộc với
 21. famous for : nổi tiếng về
 22. fond of : thích
 23. free of : miễn (phí)
 24. full of : đầy
 25. glad at : vui mừng vì
 26. good at : giỏi về
 27. important to : quan trọng đối với ai
 28. interested in : quan tâm đến
 29. mad with : bị điên lên vì
 30. made of : được làm bằng
 31. married to : cưới (ai)
 32. necesary to : cần thiết đối với (ai)
 33. necessay for : cần thiết đối với (cái gì)
 34. new to : mới mẻ đối với (ai)
 35. opposite to : đối diện với
 36. pleased with : hài lòng với
 37. polite to : lịch sự đối với (ai)
 38. present at : có mặt ở
 39. responsible for : chịu trách nhiệm về (cái gì)
 40. responsible to : chịu trách nhiệm đối với (ai)
 41. rude to : thô lỗ với (ai)
 42. strange to : xa lạ (với ai)
 43. surprised at : ngạc nhiên về
 44. sympathetic with : thông cảm với
 45. thankful to somebody for something : cám ơn ai về cái gì
 46. tired from : mệt mỏi vì
 47. tired of : chán nản với
 48. wasteful of : lãng phí
 49. worried about : lo lắng về (cái gì)
 50. worried for : lo lắng cho (ai)
 51. discussion about: thảo luận về
 52. nervous about: lo lắng về
 53. bored with: chán nản

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *