Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh

Những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh

Dưới đây là những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh mà thường xuyên được sử dụng

tu-vung-tieng-anh-ve-lanh

1. Chilly /ˈtʃɪli/: Lạnh thấu xương

2. Cold /koʊld/: Lạnh

3. Frozen/ˈfroʊzn/: Lạnh cóng

4. Piercing cold /’piəsiη koʊld/: Rét cắt da cắt thịt

5. Benumbed /bi’nʌmd/: Lạnh cóng

6. Frosty /ˈfrɔːsti/: Giá rét

7. Snowing /snouiη/: Đang có tuyết

8. Dry cold /draɪ koʊld/: Rét kèm với nắng hanh khô

9. Icy /ˈaɪsi/: Đóng băng

Và một ví dụ sau:

In Hanoi, early winters are dry cold days but just one month after that are piercing cold days.

(Tạm dịch)

(Ở Hà Nội, đầu đông là những ngày nắng hanh nhưng chỉ sau đó chừng một tháng lại là những ngày rét cắt da cắt thịt).

Bạn đang xem “Những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh

Xem thêmDiễn tả mong muốn, hi vọng trong tiếng anh“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâmHọc tiếng anh ở đâu tốt nhất Hà Nội“, “Lớp học tiếng anh cho người đi làm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *