Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Phân biệt Among vs Between

Phân biệt Among vs Between

Phân biệt Among vs Between

Among (pre ) trong từ 3 người/vật trở lên

Eg : The question was discussed among all members of the club

( Câu hỏi được bàn luận giữa những thành viên câu lạc bộ

Between (pre ): giữa hai người , vật

Eg : Luhan was standing between Sehun and Kai

(Luhan đang đứng giữa Sehun và Kai )

Amount vs Number

Amount (n) dung với danh từ không đếm được

Eg : There was a large amount of food distributed to remote areas

( Một lượng lớn thực phẩm đã được chuyển tới những vùng hẻo lánh )

Number (n) dung với danh từ đếm được

Eg : There were a large number of fans at the concert

( Có rất nhiều người hâm mộ ở buổi biểu diễn )

Lưu ý : a number dung với động từ số nhiều trong khi the number đi kèm với động từ số ít

Eg :

there were a number of people turning up at the supermarket( có nhiều người xuất hiện ở siêu thik)

The number of whales is decreasing ( lượng cá voi đang giảm đi )

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *