Home / Tài Liệu Tiếng Anh / PHÂN BIỆT VALUABLE VÀ PRECIOUS

PHÂN BIỆT VALUABLE VÀ PRECIOUS

PHÂN BIỆT VALUABLE VÀ PRECIOUS (adj)

VALUABLE: quý giá, có giá trị; đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất hiếm có như khi ta nói “a valuable watch” (một cái đồng hồ đeo tay hiếm có hay “a valuable painting” (một bức tranh quý …

PRECIOUS: quý giá; nhưng hàm ý những gì có giá trị thực tế rất cao, rất đắt giá. Tính từ này thường đi với những danh từ chỉ các kim loại quý, vàng bạc, đá quý, … như khi ta nói “precious stones” đá quý, “the precious metals” những kim loại quý…

Khi chỉ những giá trị về tinh thần, ta dùng precious với nghĩa: được quý trọng, được yêu thương, đáng trân quý…

Eg: Fishing in the garden of my grandmother is the most precious memory of my childhood.

( Câu cá trong vườn bà tôi là kỉ niệm đáng ghi nhớ nhất của tôi thời thơ ấu.)

Khi nói về tin tức, kinh nghiệm, những lời khuyên, sự giúp đỡ… ta dùng valuable với nghĩa: rất hữu ích, đáng giá, rất quan trọng…

Eg: Bond issues often contain valuable information showing how local communities evision their growth.

(Sự phát hành trái phiếu thường chứa đựng những thông tin hữu ích cho thấy các cộng đồng địa phương hình dung sự phát triển của họ như thế nào.)

 

Bạn đang xem “PHÂN BIỆT VALUABLE PRECIOUS

Xem thêm “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Tiếng anh cho người mất gốc” , “Tiếng anh cho người đi làm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *