Home / Tag Archives: cách chọn trung tâm anh ngữ tốt

Tag Archives: cách chọn trung tâm anh ngữ tốt

CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH, KHÔNG ĐỒNG TÌNH

phuong-phap-hoc-tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau

CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH, KHÔNG ĐỒNG TÌNH CÁCH THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG TÌNH I agree with you 100 percent. I couldn’t agree with you more. That’s so true. That’s for sure. (Từ lóng) Tell me about it! You’re absolutely right. Absolutely. That’s exactly how I feel. Exactly. I’m ...

Read More »

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby

grammar in use

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby MOST 1.Most (det) : hầu hết + là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như [the/this/that/these/those].Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ) + Đây là trường hợp nói chung chung chả ...

Read More »

Cách dùng số trong tiếng anh

so-thu-tu-va-cach-dung-phan-so-phan-tram(1)

Cách dùng số trong tiếng anh Đếm số lượng: Ví dụ: I have two sisters. Tôi có hai chị em. There are thirty-one days in May. Có ba mươi mốt ngày trong tháng năm. Cho biết tuổi: Ví dụ: I am twenty-three years old. Tôi 23 tuổi. My sister is ...

Read More »

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

tieng anh giao tiep cap toc

MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU Anh ngữ ITC xin chia sẻ với các bạn tài liệu một số cấu trúc viết lại câu giúp các bạn nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản luyện tiếng anh giao tiếp nhé! to look at(v)= to have a look ...

Read More »