Home / Tag Archives: cách dùng care và like

Tag Archives: cách dùng care và like

Cách dùng CARE và LIKE

cah cung care va like

ITC chia sẻ cách dùng CARE và LIKE trong  câu Care được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn. + care for + danh từ/danh động từ rất giống cấu trúc like + danh từ/danh động từ. Ví dụ: Does/Did Tom like/care for living in the country? Tom ...

Read More »