Home / Tag Archives: cách dùng Would care và Would like

Tag Archives: cách dùng Would care và Would like

Cách sử dụng Would care và Would like

cah cung care va like

ITC hướng dẫn các bạn cách sử dụng Would care và Would like trong câu Would care for + danh từ và would care + nguyên mẫu đều tương tự cấu trúc would like + danh từ/nguyên mẫu. Nhưng Would care (for)…? thì kém chắc chắn hơn các lời đề nghị ...

Read More »