Home / Tag Archives: cách phát âm tiếng anh chuẩn

Tag Archives: cách phát âm tiếng anh chuẩn

Cách phân biệt phát âm

tieng anh

Cách phân biệt phát âm 1) Phát âm là /t/ nếu động từ kết thúc bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/. Mình thường gắn với từ ngữ gần gũi theo tên đầu chữ cái cho dễ nhớ như “Kính Phục Sư Phụ Chưa” hay “Kinh Phật Phải Thành ...

Read More »