Home / Tag Archives: cách sử dụng care và like

Tag Archives: cách sử dụng care và like

Cách dùng CARE và LIKE

cah cung care va like

ITC chia sẻ cách dùng CARE và LIKE trong  câu Care được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn. + care for + danh từ/danh động từ rất giống cấu trúc like + danh từ/danh động từ. Ví dụ: Does/Did Tom like/care for living in the country? Tom ...

Read More »