Home / Tag Archives: học tiếng anh online

Tag Archives: học tiếng anh online

Cách phân biệt phát âm

tieng anh

Cách phân biệt phát âm 1) Phát âm là /t/ nếu động từ kết thúc bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/. Mình thường gắn với từ ngữ gần gũi theo tên đầu chữ cái cho dễ nhớ như “Kính Phục Sư Phụ Chưa” hay “Kinh Phật Phải Thành ...

Read More »

Cách phát âm với từ ” Job”

images (1)

Cách phát âm với từ ” Job” Danh Từ Job                                                                                      : Nghề Nghiệp Work, job, task, business, employment, labor           : Công Việc Job, fact, matter, affair                                                    :  Việc employment, job, work, working, occupation, deed  : Việc Làm Chúc Các Bạn Học Tiếng Anh Vui Vẻ ...

Read More »