Home / Tag Archives: học từ vựng qua mạng

Tag Archives: học từ vựng qua mạng

Cách phát âm với từ ” Job”

images (1)

Cách phát âm với từ ” Job” Danh Từ Job                                                                                      : Nghề Nghiệp Work, job, task, business, employment, labor           : Công Việc Job, fact, matter, affair                                                    :  Việc employment, job, work, working, occupation, deed  : Việc Làm Chúc Các Bạn Học Tiếng Anh Vui Vẻ ...

Read More »