Home / Tag Archives: khóa học ngữ pháp tiếng anh

Tag Archives: khóa học ngữ pháp tiếng anh

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby

grammar in use

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby MOST 1.Most (det) : hầu hết + là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như [the/this/that/these/those].Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ) + Đây là trường hợp nói chung chung chả ...

Read More »

Lớp ngữ pháp tiếng anh

Khóa học ngữ pháp tiếng anh

Ngày nay, rất nhiều phương pháp học tiếng anh đã được áp dụng và một trong số các phương pháp này đã phổ biến rằng học viên không cần phải học Ngữ pháp mà vẫn có thể giao tiếp tốt. Vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần ...

Read More »