Home / Tag Archives: Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

Tag Archives: Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

những cặp từ trái nghĩa trong tiếng anh

Anh ngữ ITC xin chia sẻ những cặp từ TRÁI NGHĨA trong tiếng anh laugh >< cry——> cười >< khóc brave >< coward ——–> dũng cảm >< nhút nhát big >< small ——-> to >< nhỏ rich >< poor ——–> giàu >< nghèo straight >< crooked ——-> thẳng >< quanh ...

Read More »