Home / Tag Archives: phân biệt most và most ly nearly

Tag Archives: phân biệt most và most ly nearly

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby

grammar in use

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby MOST 1.Most (det) : hầu hết + là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như [the/this/that/these/those].Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ) + Đây là trường hợp nói chung chung chả ...

Read More »