Home / Tag Archives: tài liệu ngữ pháp cơ bản

Tag Archives: tài liệu ngữ pháp cơ bản

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby

grammar in use

Phân biệt most, most of, mostly, nearly, nearby MOST 1.Most (det) : hầu hết + là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như [the/this/that/these/those].Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ) + Đây là trường hợp nói chung chung chả ...

Read More »

Cụm động từ đi với giới từ OF, TO, FOR

grammar in use

Cụm động từ đi với giới từ OF, TO, FOR 1.OF Ashamed of : xấu hổ về… Afraid of : sợ, e ngại… Ahead of ; trước Aware of : nhận thức Capable of : có khả năng Considerate of: quan tâm chu đáo Confident of : tin tưởng Doublful ...

Read More »

Phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành

tieng-anh-giao-tieng-cap-toc

Phân từ hoàn thành và danh động từ hoàn thành 1, PERFECT PARTICIPLE ( Phân từ hoàn thành ) Chức năng: – dùng rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xảy ra trước Ex: He finished all his homework and then he went to bed. -> ...

Read More »