Home / Tag Archives: tài liệu tiếng anh cơ bản online

Tag Archives: tài liệu tiếng anh cơ bản online

84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH”

banner_-tieng-_anh1-620x274

84 CẤU TRÚC CÂU TRONG TIẾNG ANH” S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…) e.g. This structure is too easy for you to remember. e.g. He ran too fast for me to follow. S + V + so ...

Read More »

CỤM ĐỘNG TỪ VỚI COME (P1)

phuong-phap-hoc-tieng-anh-hieu-qua-cho-nguoi-mat-can-ban

CỤM ĐỘNG TỪ VỚI COME (P1) Trong các loại cụm động từ thì cụm động từ đi với “Come” có thể nói là nhiều và có tần suất sử dụng cũng khá thường xuyên. Vì vậy, các bạn cũng nên lưu ý đến em nó nhiều một chút nha come ...

Read More »

Cấu trúc câu đi với take

Businessman siting on a bench with his stuff packed in a box.

Cấu trúc câu đi với take To take a bath: Đi tắm To take a dislike to sb: Ghét, không ưa, có ác cảm với người nào To take a fancy to sb/sth: Thích, khoái ai/cái gì To take a fetch: Ráng, gắng sức To take a flying leap over ...

Read More »

Trong tiếng anh thế nào là một người bạn

tieng-anh-cho-nguoi-moi-bat-dau

Trong tiếng anh thế nào là một người bạn What is a friend? — Thế nào là một người bạn trong tiếng anh ******************************************** A true friend is… –> Một người bạn thật sự là… someone who will talk to you. — người sẽ chuyện trò với bạn. someone who ...

Read More »

thành ngữ tiếng anh về thái độ sống

lop-hoc-tieng-anh-cho-nguoi-mat-goc

thành ngữ tiếng anh về thái độ sống trong cuộc sống luôn có những thành ngữ ám chỉ thái độ giữa con người với nhau, tiếng anh cũng vậy dưới đây là một số thành ngữ tiếng anh về thái độ sống được chuyển thể sang tiếng anh thông dụng ...

Read More »