Home / Tag Archives: từ vựng diễn đạt cái lạnh

Tag Archives: từ vựng diễn đạt cái lạnh

Những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh

tu-vung-tieng-anh-ve-lanh

Dưới đây là những từ vựng tiếng anh diễn tả cái lạnh mà thường xuyên được sử dụng 1. Chilly /ˈtʃɪli/: Lạnh thấu xương 2. Cold /koʊld/: Lạnh 3. Frozen/ˈfroʊzn/: Lạnh cóng 4. Piercing cold /’piəsiη koʊld/: Rét cắt da cắt thịt 5. Benumbed /bi’nʌmd/: Lạnh cóng 6. Frosty /ˈfrɔːsti/: Giá rét ...

Read More »