Home / Tài Liệu Tiếng Anh / thành ngữ tiếng anh về thái độ sống

thành ngữ tiếng anh về thái độ sống

thành ngữ tiếng anh về thái độ sống

trong cuộc sống luôn có những thành ngữ ám chỉ thái độ giữa con người với nhau, tiếng anh cũng vậy dưới đây là một số thành ngữ tiếng anh về thái độ sống được chuyển thể sang tiếng anh thông dụng

Thành ngữ thái độ sống trong tiếng anh

  1. Làm dâu trăm họ

Have to please everyone

  1. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Man proposes, God disposes

  1. Qua cầu rút ván

Burn one’s boats/ bridges

  1. Suy bụng ta ra bụng người

A wool – seller knows a wool buyer

  1. Sự thật mất lòng

Nothing stings like truth

  1. Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

There’s no place like home

  1. Tẩm ngẩm chết voi

Dumb dogs are dangerous

  1. Vạch áo cho người xem lưng

Tell tales out of school

  1. Xanh vỏ đỏ lòng

A fair face may hide a foul heart – Appearances are deceptive

  1. Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng

Love me love my dog

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl 

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *