Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Thành ngữ về thời gian thông dụng trong tiếng anh của người Mỹ

Thành ngữ về thời gian thông dụng trong tiếng anh của người Mỹ

Thành ngữ về thời gian thông dụng trong tiếng anh của người Mỹ

  1. Time is money, so no one can put back the clock: Thời gian là vàng nên không thể xoay ngược kim của nó
  2. Time flies like an arrow: Thời gian thoát thoát thoi đưa
  3. Time and tide waits for no man: Thời gian có chờ đợi ai
  4. Time is the great healer: Thời gian chữa lành mọi vết thương
  5. Every minute seem like a thousand: Mỗi giây dài tụa thiên thu
  6. Let bygones be bygones: Đừng nhác lại chuyện quá khứ
  7. Time is the rider that breaks youth: Thời gian tàn phá tuổi trẻ
  8. Better late than never: Thà trễ con hơn không bao giờ
  9. Time, which strengthens friendship, weakens love: Thời gian làm tình bạn thắm thiết, nhưng lại hao mòn tình yêu
  10. Slow and steady wins the race: Chậm mà chắc

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 01633.880.559

Website: http://anhnguitc.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NgoaiNguITC/?ref=hl

Chúc các bạn học tiếng anh giao tiếp thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *