Home / Ngữ Pháp & Từ Vựng / Would you have cared (for) và Would have liked

Would you have cared (for) và Would have liked

Hướng dẫn cách sử dụng Would you have cared (for) và Would have liked

Ở đây cả hai cụm từ đều nói đến hành động đã không xảy ra.
Ví dụ:
I’d have liked to go with Tom.
Tôi thích đi với Tom.
-> Tôi muốn đi nhưng không được toại nguyện.
Would you have cared for/have liked that?
Cô thích kiểu đó chứ?

Bạn đang xem “Hướng dẫn cách sử dụng Would you have cared (for) và Would have liked”

Xem thêm “Cách sử dụng Would care và Would like“, “Tài liệu tiếng anh

Có thể bạn quan tâm “Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu“, “Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *